Certyfikat Polskiej Izby Gospodarczej Czystości

POLSKA IZBA GOSPODARCZA CZYSTOŚCI to firma, której branża została w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) sklasyfikowana jako: Działalność organizacji profesjonalnych. PIGC powstała w 2006 roku. Izba zrzesza na zasadzie dobrowolności przedsiębiorców prowadzących w branży czystości działalność gospodarczą.

Polska Izba Gospodarcza Czystości kontynuuje działalność Polskiego Stowarzyszenia Czystości (powołanego w 2000 r.), którego celem było utworzenie pierwszego w kraju podmiotu reprezentującego interesy branży związanej z profesjonalnym utrzymaniem czystości. Obecnie Izba zrzesza blisko 100 firm w tym również Sylpo System.

Certyfikat PIGC dla Sylpo System